Kurser

  • Jag håller mina kurser i Söderköping, men jag kan även komma ut till er om önskemål finns.

  • Under fliken kommande kurser lägger jag ut datum inför nästa tillfälle.

  • Minsta antal personer för att kursen ska bli av är 6 personer.

  • Hör av dig om du önskar får mitt nyhetsbrev via sms.


Kvällskurser
Vardagar 18:00-21:00
Inga erfarenheter behövs.
Bra tillfälle att träffa
likasinnade.
Varje kurstillfälle har olika innehåll, då det finns olika sätt att komma i kontakt med andra sidan.
Kurserna inleds alltid med vägledd meditation.
Därefter går vi in på kvällens tema som tillexempel kan vara få kontakt med
anhöriga från andra sidan, tidigare liv, healing, m.m.
Många upplever att kurserna ger personlig och andlig utveckling, verktyg att hitta lugnet, ökad intuition och självkänsla.

Spirituell träff med egna önskemål
Inga erfarenheter behövs.
Du bjuder själv in dina vänner som är intresserade och får komma med önskemål om plats och innehåll i kursen.

Spirituell träff med kortare sittningar och andlig vägledning (populärt)
Inga erfarenheter behövs.
Ni turas om att i enrum få en privat sittning på ca 20 min medan de andra har övningar som tillexempel att ge varandra budskap med hjälp av änglakort eller andra hjälpmedel.

Helgkurser 1-2 dagar
Tid: cirka 09:00-15:00
Inga erfarenheter behövs.
Något
längre kurs med tid för att gå in mer på djupet inom vissa teman som tillexempel högkänslighet, lära sig att hjälpa jordbundna andar till ljuset.

Målarkurser
Inga erfarenheter behövs.
Lär dig måla utifrån dig själv på ett
kravlöst och kreativt sätt.
Få tips på hur du skapar
djup och ljus i motivet m.m.
Vi målar till lugn musik och i målandet får du också tid för
återhämtning.